T +32 (0)11 26 03 60 |
E info / aewsecurity, be
FR

Nieuws

Camerabewaking

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om: 

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen 
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen 
  • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet naleven. 

Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet. 

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen: 

  • Bewakingscamera's die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet
  • Bewakingscamera's op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 worden nageleefd.

Aangifte 

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen. 

Meer informatie 

Op de website BeSafe.be vindt u richtlijnen over de plaatsing van bewakingscamera’s en bewaring en gebruik van de gemaakte beelden. 

Deze informatie is afkomstig van: https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/camerabewaking

Camerabewaking